คุณภาพ คุณธรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศการรับสมัครนักศึกษา
1. ขั้นตอนการแนบเอกสารประกอบการสมัคร [New]
2. ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [New]
3. ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 ARU : Direct Admission 1 (สำหรับนักศึกษาพิการ) [New]
4. ประกาศ เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 [New]
5. ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 ARU : Direct Admission 1 [New]
6. ประกาศเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก และการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 ARU : Direct Admission 1 [New]

Copyright © 2014 Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : www@webmaster.aru.ac.th