คุณภาพ คุณธรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศการรับสมัครนักศึกษา
1. ขั้นตอนการแนบเอกสารประกอบการสมัคร [New]
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 ARU : รับตรงอิสระ (Direct Admission) [New]
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 [New]
4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 ARU : รับตรงอิสระ (Direct Admission) [New]
5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 [New]

Copyright © 2014 Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : www@webmaster.aru.ac.th