คุณภาพ คุณธรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น
การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ขั้นตอนการรับสมัครสอบ
กรอกใบสมัคร
พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินและชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
พิมพ์ใบสมัครและดูห้องสอบ
ตรวจสอบผลการคัดเลือก
 
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบ สามารถอ่านแนวทางการแก้ไขปัญหาในหัวข้อ
"คู่มือแนะนำการสมัครสอบ"
 
ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อความข้างต้นแล้ว

Copyright © 2014 Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : www@webmaster.aru.ac.th